KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi (“Banka”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Banka tarafından yürütülecek olan “Küçük Vadaa nerede?” (oyun) kapsamında değerlendirmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla ve ayrıca Bankamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; bankamızın ve bankamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile Bankamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz;  bankamız tarafından “oyun”” ilişkin  hizmetlerin sunulması amacıyla ve ayrıca bankamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; bankamızın ve bankamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; bankamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere söz konusu işlemleri bankamız ve sizin adınıza gerçekleştirecek olan şirkete 6698 sayılı kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde  aktarılmaktadır.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz bankamız tarafından fiziki veya elektronik kanallar yoluyla, oyuna katılımınıza ilişkin değerlendirmeler kapsamında sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında İşbu Aydınlatma Metni’nden belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin bankamıza iletmeniz durumunda banka talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, banka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  

KAMPANYA KOŞULLARI VE DETAYLAR: